• 315 ซอย สุคนธสวัสดิ์1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 • About us

  ประวัติและความเป็นมา

  บริษัท โอนิคอนสตรัคชั่น จํากัด เกิดจากทีมงานสถาปนิก มัณฑนากร และวิศวกรรุ่นใหม่ที่รวมกลุ่มให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม งานตบแต่งภายใน ทุกรูปแบบ มาตั้งแต่ปี 2553 ด้วยความพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาการบริการ เพื่อลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในขั้นตอนต่างๆ ของงานออกแบบ ตบแต่ง และก่อสร้างให้กับลูกค้า จึงได้พัฒนาจนกลายมาเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการก่อสร้างอย่างครบวงจรในปี 2555

  บริการของเรา
  บริษัท โอนิคอนสตรัคชั่น จํากัด

  Certificate

  บริการให้คําปรึกษาสําหรับโครงการออกแบบ ก่อสร้าง ทุกประเภทและทุกขนาด

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม