• 315 ซอย สุคนธสวัสดิ์1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 • บริการออกแบบ

  บริการออกแบบ

  ONI CONSTRUCTION  Co.,Ltd  มีความชํานาญในการออกแบบหน้ากากคุมอาคาร อาคารพัก อาศัยร้านค้า และโครงการประเภทอื่นที่ใกล้เคียง

  สําหรับโครงการอื่นนอกเหนือจากนี้ ONI CONSTRUCTION  มี Sub Contractor ที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน ทําให้มีความพร้อมในการให้คําปรึกษาสําหรับโครงการออกแบบทุกประเภทและทุกขนาด

  บริการรับสร้างอาคารพักอาศัย

  หน้ากากคุมอาคารตกแต่งร้านค้าทั่วไป และงานสนามและถนนคอนกรีต สําหรับโครงการที่มีมูลค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1-20 ล้านบาท ONI CONSTRUCTION  สามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้าง โดยทีมงานควบคุมงานและช่างระดับมืออาชีพ

  บริการรับสร้างอาคารพักอาศัย
  บริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

  บริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

  ONI CONSTRUCTION พร้อมให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงาน ก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มี ประสบการณ์การทํางานเฉพาะทาง

  บริการให้คําปรึกษาสําหรับโครงการออกแบบ ก่อสร้าง ทุกประเภทและทุกขนาด

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม