• 315 ซอย สุคนธสวัสดิ์1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 • WELCOME TO

  ONI CONSTRUCTION

  9
  YEARS OF
  EXPERIENCE

  บริษัท โอนิคอนสตรัคชั่น จํากัด เกิดจากทีมงานสถาปนิก มัณฑนากร และวิศวกรรุ่นใหม่ที่รวมกลุ่มให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม งานตบแต่งภายใน ทุกรูปแบบ มาตั้งแต่ปี 2553

  ด้วยความพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาการบริการ เพื่อลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในขั้นตอนต่างๆ ของงานออกแบบ ตบแต่ง และก่อสร้างให้กับลูกค้า จึงได้พัฒนาจนกลายมาเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการก่อสร้างอย่างครบวงจรในปี 2555

  เกี่ยวกับบริษัท

  บริการออกแบบ

  ONI CONSTRUCTION  Co.,Ltd มีความชํานาญในการออกแบบหน้ากากคุมอาคาร อาคารพัก อาศัยร้านค้า และโครงการประเภทอื่นที่ใกล้เคียง

  สําหรับโครงการอื่นนอกเหนือจากนี้ ONI CONSTRUCTION มี Sub Contractor ที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน

  อ่านเพิ่มเติม

  บริการรับสร้างอาคารพักอาศัย

  หน้ากากคุมอาคารตกแต่งร้านค้าทั่วไป และงานสนามและถนนคอนกรีต สําหรับโครงการที่มีมูลค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1-20 ล้านบาท ONI CONSTRUCTION  สามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้าง โดยทีมงานควบคุมงานและช่างระดับมืออาชีพ

  อ่านเพิ่มเติม

  บริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

  ONI CONSTRUCTION พร้อมให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงาน ก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มี ประสบการณ์การทํางานเฉพาะทาง

  อ่านเพิ่มเติม
  Facade

  Facade (ฟาซาด) คืออะไร

  Facade (ฟาซาด) เป็นคำในภาษาฝรั่งเศส แปลความหมายได้ว่า “เปลือกหุ้มอาคาร หรือ องค์ประกอบด้านหน้าอาคาร” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการออกแบบและตกแต่งอาคารบ้านเรือน ซึ่งในปัจจุบันมีความหมายที่ครอบคลุมทั้งในส่วนที่เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ เช่น หน้าต่าง กันสาด  ชายคา  ระเบียง ช่องเปิดต่างๆ ไปจนถึงสิ่งตกแต่งปลีกย่อยของอาคาร เช่น เสาพอก ลายปูน บัวประดับผนัง รูปปั้น ซุ้มประตู เป็นต้น ในปัจจุบันเราเรียกองค์ประกอบภายนอกอาคารเหล่านี้ว่า “เปลือกหุ้มอาคาร หรือ Facade” นั่นเอง ซึ่งนอกจากเพื่อความสวยงาม แปลกตา และแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของงานดีไซน์สิ่งปลูกสร้าง…

  อ่านเพิ่มเติม

  ผลงานของเรา

  บริการให้คําปรึกษาสําหรับโครงการทุกประเภทและทุกขนาด โทร 064-639-5693